ΝΕΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας Φάκελος Απεντόμωσης Μυοκτονίας και η Ελληνική νομοθεσία Με βάση την Ελληνική & την Διεθνή νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ) & (ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000) καθώς επίσης οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή απεντόμωσης μυοκτονίας. Ο νόμος ορίζει πως οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της να κάνει σύμβαση με μία εταιρεία απεντομώσεων με άδεια απεντόμωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα απεντόμωσης μυοκτονίας καταρτίζεται από το επιστημονικό προσωπικό εταιρείας απεντομώσεων και περιλαμβάνει συνδυασμό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ