ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Καταπολέμηση και Αντιμετώπιση των κουνουπιών

Καταπολέμηση και Αντιμετώπιση των κουνουπιών

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείται από το αυγό, την προνύμφη, τη νύμφη, το ενήλικο ακμαίο. Όπως όλα τα έντομα της τάξης Diptera έτσι και τα κουνούπια είναι ολομετάβολα δηλαδή υφίστανται πλήρη και ολική μεταμόρφωση. Μόνο στο τελικό στάδιο το κουνούπι έχει την ικανότητα να πετά, ενώ τα προηγούμενα ανώριμα στάδια του είναι υδρόβια. Στους 23 αρνείται να τραφεί ενώ στους 20 μένει αδρανές. Ανάλογα με το είδος , τα θηλυκά κουνούπια αποθέτουν 30-500 αυγά σε κάθε ωοτοκία.

Τα κουνούπια ρουφούν αίμα για να προμηθευτούν την απαραίτητη πρωτείνη για την ανάπτυξη των ωοθηκών. Τα άτομα χρειάζονται επιπλέον φυτικά σάκχαρα ως πηγή ενέργειας. Τα θηλυκά προκειμένου να πάρουν το γεύμα αίματος που είναι απαραίτητο για την ωρίμανση των αυγών έχουν αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα εντοπισμού δυνητικών ξενιστών. Ο εντοπισμός του ξενιστή βασίζεται σε οσφρητικά, οπτικά και θερμικά ερεθίσματα. Το κύριο οσφρητικό ερέθισμα προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα αλλά και το γαλακτικό οξύ, οκτενόλη, ακετόνη , βουτανόλη.

Αντιλαμβάνονται την οσμή από απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων.

πως καταπολεμούμε τα κουνούπια…

Αντιμετώπιση

Η καταπολέμηση του κουνουπιών είναι δύσκολο έργο ή να αναφέρουμε η δυσκολία είναι να κρατήσουμε καθαρό έναν χώρο από κουνούπια για μεγάλη διάρκεια εφόσον έχουμε επέμβει στο χώρο με τα  μηχανήματα ψεκασμού.

Απεντόμωση για ψύλλους – Απολύμανση για ψύλλους στην Φλώρινα

Απολύμανση ποντίκια – Εξόντωση ποντίκια – Εξολόθρευση ποντίκια στην Φλώρινα

Διαβάστε επίσης για την αντιμετώπιση ενοχλητικών παρασίτων όπως

ΨΥΛΛΟΙ , ΚΟΡΙΟΙΜΥΡΜΗΓΚΙΑ , ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ , ΑΚΑΡΕΑ , ΣΚΝΙΠΕΣ

Please follow and like us:

Related posts